eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2654

NGC 2654
Objekt NGC 2654 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2654 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.20'x0.8'
veľkosť: V=11.8m; B=12.7m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h49m12s; Dec= 60°13'15"
RedShift (z): 0.004493
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2654: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2654 : PGC 24784, UGC 4605, MCG 10-13-17, CGCG 288-6, KARA 285, IRAS 08451+6024

Blízke objekty: NGC 2652, NGC 2653, NGC 2655, NGC 2656

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.