eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2657

NGC 2657
Objekt NGC 2657 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2657 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: Sd - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.9'
veľkosť: V=13.0m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h45m15.8s; Dec= 9°38'45"
RedShift (z): 0.013813
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2657: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2657 : PGC 24595, UGC 4573, MCG 2-23-2, CGCG 61-6, IRAS 08425+0949

Blízke objekty: NGC 2655, NGC 2656, NGC 2658, NGC 2659

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.