eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2657

NGC 2657
Objekt NGC 2657 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2657 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: Sd - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.9'
magnitud: V=13.0m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h45m15.8s; Dec= 9°38'45"
rödförskjutning (z): 0.013813
Avståndet från solen till NGC 2657: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 58.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2657 : PGC 24595, UGC 4573, MCG 2-23-2, CGCG 61-6, IRAS 08425+0949

Närliggande objekt: NGC 2655, NGC 2656, NGC 2658, NGC 2659

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.