eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2669

NGC 2669
Objekt NGC 2669 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2669 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Velorum
Typ: II3p -
Úhlové rozměry: 14.00'
velikosti: V=6.1m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 8h46m19s; Dec= -52°56'6"
Jiné názvy objektu NGC 2669 : OCL 768, ESO 165-SC5

Nedaleko objekty: NGC 2667, NGC 2668, NGC 2670, NGC 2671

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.