eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2671

NGC 2671
Objekt NGC 2671 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2671 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Velorum
Typ: I3p -
Úhlové rozměry: 5.00'
velikosti: V=11.6m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 8h46m12s; Dec= -41°52'38"
Jiné názvy objektu NGC 2671 : OCL 745, ESO 313-SC14

Nedaleko objekty: NGC 2669, NGC 2670, NGC 2672, NGC 2673

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.