eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2671

NGC 2671
Voorwerp NGC 2671 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2671 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Velorum
Type: I3p -
De hoekige afmetingen: 5.00'
omvang: V=11.6m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 8h46m12s; Dec= -41°52'38"
Andere namen van het object NGC 2671 : OCL 745, ESO 313-SC14

Objecten in de buurt: NGC 2669, NGC 2670, NGC 2672, NGC 2673

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.