eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2693

NGC 2693
Objekt NGC 2693 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2693 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.60'x1.8'
magnitud: V=11.9m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h56m59.4s; Dec= 51°20'52"
rödförskjutning (z): 0.016485
Avståndet från solen till NGC 2693: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 69.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2693 : PGC 25144, UGC 4674, MCG 9-15-55, CGCG 264-35

Närliggande objekt: NGC 2691, NGC 2692, NGC 2694, NGC 2695

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.