eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 273

NGC 273
Obiekt NGC 273 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 273 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 2.10'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=12.9m; B=13.9m
Jasność powierzchni: 13.2 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h50m48.4s; Dec= -6°53'8"
Redshift (z): 0.016195
Odległość od Słońca do NGC 273: w oparciu o wartość redshift (z) - 68.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 273 : PGC 2959, MCG -1-3-19

Sąsiadujące obiekty: NGC 271, NGC 272, NGC 274, NGC 275

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.