eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2734

NGC 2734
Voorwerp NGC 2734 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2734 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Cancri
Type: E2 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.60'x0.5'
omvang: V=15.5m; B=16.5m
De helderheid van het oppervlak: 14.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h3m1.5s; Dec= 16°51'51"
roodverschuiving (z): 0.053087
De afstand van de zon tot NGC 2734: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 224.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2734 : PGC 25413, NPM1G +17.0238

Objecten in de buurt: NGC 2732, NGC 2733, NGC 2735, NGC 2735A

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.