eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2734

NGC 2734
Obiekt NGC 2734 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2734 - galaktyka w konstelacji Rak
Тип: E2 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.60'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=15.5m; B=16.5m
Jasność powierzchni: 14.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h3m1.5s; Dec= 16°51'51"
Redshift (z): 0.053087
Odległość od Słońca do NGC 2734: w oparciu o wartość redshift (z) - 224.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2734 : PGC 25413, NPM1G +17.0238

Sąsiadujące obiekty: NGC 2732, NGC 2733, NGC 2735, NGC 2735A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.