eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 274

NGC 274
Objekt NGC 274 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 274 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.2'
magnitud: V=11.8m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h51m1.8s; Dec= -7°3'24"
rödförskjutning (z): 0.005837
Avståndet från solen till NGC 274: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 274 : PGC 2980, MCG -1-3-21, VV 81, Arp 140

Närliggande objekt: NGC 272, NGC 273, NGC 275, NGC 276

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.