eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2743

NGC 2743
Objekt NGC 2743 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2743 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: Sd - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.8'
magnitud: V=13.6m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h4m54s; Dec= 25°0'15"
rödförskjutning (z): 0.009984
Avståndet från solen till NGC 2743: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 42.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2743 : PGC 25496, UGC 4760, MCG 4-22-9, CGCG 121-13, IRAS 09019+2512

Närliggande objekt: NGC 2742A, NGC 2742, NGC 2744, NGC 2744A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.