eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2744A

NGC 2744A
Objekt NGC 2744A ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2744A - galax i stjärnbild Cancri
Typ: SBab/P - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.20'x0.2'
magnitud: V=15.7m; B=16.5m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h4m38.7s; Dec= 18°27'22"
rödförskjutning (z): 0.011413
Avståndet från solen till NGC 2744A: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 48.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2744A : PGC 200248, VV 612

Närliggande objekt: NGC 2743, NGC 2744, NGC 2745, NGC 2746

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.