eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2747

NGC 2747
Objekt NGC 2747 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2747 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.2'
magnitud: V=14.5m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 11.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h5m18.3s; Dec= 18°26'34"
rödförskjutning (z): 0.013973
Avståndet från solen till NGC 2747: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 59.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2747 : PGC 25507, CGCG 90-70, NPM1G +18.0220

Närliggande objekt: NGC 2745, NGC 2746, NGC 2748, NGC 2749

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.