eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2748

NGC 2748
Objekt NGC 2748 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2748 - galax i stjärnbild Camelopardalis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 3.10'x1.1'
magnitud: V=11.7m; B=12.4m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h13m43s; Dec= 76°28'33"
rödförskjutning (z): 0.004923
Avståndet från solen till NGC 2748: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 20.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2748 : PGC 26018, UGC 4825, MCG 13-7-19, CGCG 350-14, IRAS 09080+7640, PRC C-28

Närliggande objekt: NGC 2746, NGC 2747, NGC 2749, NGC 2750

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.