eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2748

NGC 2748
Objekt NGC 2748 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2748 - galaxie v súhvezdí Žirafa
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 3.10'x1.1'
veľkosť: V=11.7m; B=12.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h13m43s; Dec= 76°28'33"
RedShift (z): 0.004923
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2748: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2748 : PGC 26018, UGC 4825, MCG 13-7-19, CGCG 350-14, IRAS 09080+7640, PRC C-28

Blízke objekty: NGC 2746, NGC 2747, NGC 2749, NGC 2750

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.