eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2750

NGC 2750
Objekt NGC 2750 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2750 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.20'x1.9'
veľkosť: V=11.9m; B=12.6m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h5m48s; Dec= 25°26'15"
RedShift (z): 0.008920
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2750: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2750 : PGC 25525, UGC 4769, MCG 4-22-12, CGCG 121-17, IRAS 09028+2538, VV 541, KCPG 186B

Blízke objekty: NGC 2748, NGC 2749, NGC 2751, NGC 2752

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.