eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2753-2

NGC 2753-2
objekt NGC 2753-2 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2753-2 - galakse i stjernebildet Cancri
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.30'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 11.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t7m8.5s; Dec= 25°20'39"
Rødforskyvning (z): 0.009447
Avstand fra solen til NGC 2753-2: basert på redshiftverdien (z) - 39.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2753-2 : PGC 25603, MCG 4-22-15, CGCG 121-20

Naboobjekter: NGC 2751, NGC 2752, NGC 2753-1, NGC 2754

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.