eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2760

NGC 2760
Obiekt NGC 2760 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2760 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Żyrafa
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h15m41.9s; Dec= 76°22'57"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2758, NGC 2759, NGC 2761, NGC 2762

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.