eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2792

NGC 2792
objekt NGC 2792 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2792 - planetarisk tåke i stjernebildet Velorum
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.35'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.6m; B=13.5m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t12m26.5s; Dec= -42°25'39"
Andre objektnavn NGC 2792 : PK 265+4.1, ESO 314-PN6, AM 0910-421, CS=13.8

Naboobjekter: NGC 2790, NGC 2791, NGC 2793, NGC 2794

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.