eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2792

NGC 2792
Obiekt NGC 2792 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2792 - mgławica planetarna w konstelacji Żagiel
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.35'
Wielkość gwiazd: V=11.6m; B=13.5m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h12m26.5s; Dec= -42°25'39"
Inne nazwy obiektów NGC 2792 : PK 265+4.1, ESO 314-PN6, AM 0910-421, CS=13.8

Sąsiadujące obiekty: NGC 2790, NGC 2791, NGC 2793, NGC 2794

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.