eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2794

NGC 2794
Objekt NGC 2794 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2794 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: SB? - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x1.2'
veľkosť: V=13.2m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h16m1.7s; Dec= 17°35'22"
RedShift (z): 0.029220
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2794: na základe množstva červeného posunu (z) - 123.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2794 : PGC 26140, UGC 4885, MCG 3-24-18, CGCG 91-37

Blízke objekty: NGC 2792, NGC 2793, NGC 2795, NGC 2796

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.