eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2796

NGC 2796
Objekt NGC 2796 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2796 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h16m41.8s; Dec= 30°54'58"
RedShift (z): 0.023269
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2796: na základe množstva červeného posunu (z) - 98.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2796 : PGC 26178, UGC 4893, MCG 5-22-29, CGCG 151-42, NPM1G +31.0156

Blízke objekty: NGC 2794, NGC 2795, NGC 2797, NGC 2798

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.