eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 281

NGC 281
Objekt NGC 281 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 281 - mlhovina v souhvězdí Cassiopeiae
Typ: EN -
Úhlové rozměry: 35.00'x30.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h52m53.8s; Dec= 56°37'30"
Jiné názvy objektu NGC 281 : IC 11, LBN 616, in OCL 313

Nedaleko objekty: NGC 279, NGC 280, NGC 282, NGC 283

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.