eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 281

NGC 281
Objekt NGC 281 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 281 - nebulosa i stjärnbild Cassiopeiae
Typ: EN -
Vinkeldimensionerna: 35.00'x30.0'
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h52m53.8s; Dec= 56°37'30"
Övriga namn på objektet NGC 281 : IC 11, LBN 616, in OCL 313

Närliggande objekt: NGC 279, NGC 280, NGC 282, NGC 283

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.