eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2817

NGC 2817
Objekt NGC 2817 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2817 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.7'
veľkosť: V=13.0m; B=13.7m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h17m10.6s; Dec= -4°45'10"
RedShift (z): 0.011788
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2817: na základe množstva červeného posunu (z) - 49.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2817 : PGC 26223, MCG -1-24-6, IRAS 09146-0432

Blízke objekty: NGC 2815, NGC 2816, NGC 2818, NGC 2819

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.