eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2818

NGC 2818
objekt NGC 2818 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2818 - planetarisk tåke i stjernebildet Pyxidis
Typen: PN+OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t16m10s; Dec= -36°37'34"
Andre objektnavn NGC 2818 : PK 261+8.1, ESO 372-PN13, AM 0914-362, OCl 743

Naboobjekter: NGC 2816, NGC 2817, NGC 2819, NGC 2820A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.