eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2818

NGC 2818
Obiekt NGC 2818 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2818 - mgławica planetarna w konstelacji Kompas
Тип: PN+OCL -
Wymiary kątowe: 1.40'
Wielkość gwiazd: V=11.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h16m10s; Dec= -36°37'34"
Inne nazwy obiektów NGC 2818 : PK 261+8.1, ESO 372-PN13, AM 0914-362, OCl 743

Sąsiadujące obiekty: NGC 2816, NGC 2817, NGC 2819, NGC 2820A

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.