eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2819

NGC 2819
Objekt NGC 2819 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2819 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.3'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h18m9.4s; Dec= 16°11'53"
rödförskjutning (z): 0.030151
Avståndet från solen till NGC 2819: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 127.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2819 : PGC 26274, UGC 4924, MCG 3-24-40, CGCG 91-62

Närliggande objekt: NGC 2817, NGC 2818, NGC 2820A, NGC 2820

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.