eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2827

NGC 2827
Objekt NGC 2827 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2827 - galax i stjärnbild Lyncis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.3'
magnitud: V=14.8m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h19m18.9s; Dec= 33°52'51"
rödförskjutning (z): 0.023470
Avståndet från solen till NGC 2827: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 99.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2827 : PGC 26342, IC 2460, MCG 6-21-9, CGCG 181-15

Närliggande objekt: NGC 2825, NGC 2826, NGC 2828, NGC 2829

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.