eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2826

NGC 2826
Objekt NGC 2826 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2826 - galax i stjärnbild Lyncis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.3'
magnitud: V=13.7m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h19m24.1s; Dec= 33°37'25"
rödförskjutning (z): 0.021278
Avståndet från solen till NGC 2826: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 89.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2826 : PGC 26346, UGC 4939, MCG 6-21-11, CGCG 181-18

Närliggande objekt: NGC 2824, NGC 2825, NGC 2827, NGC 2828

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.