eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2843

NGC 2843
Obiekt NGC 2843 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2843 - galaktyka w konstelacji Rak
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.40'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=15.5m; B=16.5m
Jasność powierzchni: 12.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h20m28.7s; Dec= 18°55'34"
Redshift (z): 0.056778
Odległość od Słońca do NGC 2843: w oparciu o wartość redshift (z) - 239.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2843 : PGC 26414

Sąsiadujące obiekty: NGC 2841, NGC 2842, NGC 2844, NGC 2845

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.