eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2861

NGC 2861
Objekt NGC 2861 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2861 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.4'
veľkosť: V=13.0m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h23m36.5s; Dec= 2°8'10"
RedShift (z): 0.016965
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2861: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2861 : PGC 26607, UGC 4999, MCG 0-24-10, CGCG 6-38, IRAS 09210+0220

Blízke objekty: NGC 2859, NGC 2860, NGC 2862, NGC 2863

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.