eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2862

NGC 2862
Objekt NGC 2862 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2862 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.50'x0.5'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h24m55s; Dec= 26°46'31"
RedShift (z): 0.013663
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2862: na základe množstva červeného posunu (z) - 57.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2862 : PGC 26690, UGC 5010, MCG 5-22-45, CGCG 151-76, KARA 329, IRAS 09219+2659

Blízke objekty: NGC 2860, NGC 2861, NGC 2863, NGC 2864

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.