eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 291

NGC 291
Objekt NGC 291 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 291 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.6'
magnitud: V=13.9m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h53m29.8s; Dec= -8°46'3"
rödförskjutning (z): 0.019029
Avståndet från solen till NGC 291: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 80.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 291 : PGC 3140, MCG -2-3-35, IRAS 00510-0901

Närliggande objekt: NGC 289, NGC 290, NGC 292, NGC 293

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.