eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 290

NGC 290
Objekt NGC 290 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 290 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Tucanae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.80'
magnitud: V=12.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h51m14.7s; Dec= -73°9'45"
Övriga namn på objektet NGC 290 : ESO 29-SC19, in SMC

Närliggande objekt: NGC 288, NGC 289, NGC 291, NGC 292

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.