eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 288

NGC 288
Objekt NGC 288 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 288 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Sculptoris
Typ: X -
Vinkeldimensionerna: 13.00'
magnitud: V=8.1m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h52m45.5s; Dec= -26°35'51"
Övriga namn på objektet NGC 288 : ESO 474-SC37, GCL 2

Närliggande objekt: NGC 286, NGC 287, NGC 289, NGC 290

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.