eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 286

NGC 286
Objekt NGC 286 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 286 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.9'
magnitud: V=14.1m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h53m30.3s; Dec= -13°6'44"
rödförskjutning (z): 0.036278
Avståndet från solen till NGC 286: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 153.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 286 : PGC 3142, MCG -2-3-34, NPM1G -13.0038, AM 0051-132, PRC C-4

Närliggande objekt: NGC 284, NGC 285, NGC 287, NGC 288

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.