eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 287

NGC 287
Objekt NGC 287 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 287 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.4'
magnitud: V=14.0m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h53m28.3s; Dec= 32°28'57"
rödförskjutning (z): 0.018383
Avståndet från solen till NGC 287: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 77.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 287 : PGC 3145, CGCG 501-33

Närliggande objekt: NGC 285, NGC 286, NGC 288, NGC 289

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.