eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2912

NGC 2912
objekt NGC 2912 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2912 - enslig stjerne i stjernebildet Leonis
Typen: * -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t33m56.9s; Dec= 10°11'33"

Naboobjekter: NGC 2910, NGC 2911, NGC 2913, NGC 2914

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.