eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2910

NGC 2910
objekt NGC 2910 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2910 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Velorum
Typen: I2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t30m29s; Dec= -52°54'50"
Andre objektnavn NGC 2910 : OCL 781, ESO 166-SC17

Naboobjekter: NGC 2908, NGC 2909, NGC 2911, NGC 2912

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.