eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2920

NGC 2920
Voorwerp NGC 2920 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2920 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hydrae
Type: Sa - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.6'
omvang: V=13.1m; B=14.0m
De helderheid van het oppervlak: 12.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h34m12s; Dec= -20°51'33"
roodverschuiving (z): 0.011031
De afstand van de zon tot NGC 2920: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 46.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2920 : PGC 27197, ESO 565-15, IRAS 09318-2038

Objecten in de buurt: NGC 2918, NGC 2919, NGC 2921, NGC 2922

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.