eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2920

NGC 2920
Objekt NGC 2920 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2920 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.6'
magnitud: V=13.1m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h34m12s; Dec= -20°51'33"
rödförskjutning (z): 0.011031
Avståndet från solen till NGC 2920: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 46.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2920 : PGC 27197, ESO 565-15, IRAS 09318-2038

Närliggande objekt: NGC 2918, NGC 2919, NGC 2921, NGC 2922

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.