eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2918

NGC 2918
Objekt NGC 2918 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2918 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.0'
magnitud: V=12.6m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h35m44s; Dec= 31°42'19"
rödförskjutning (z): 0.022812
Avståndet från solen till NGC 2918: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 96.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2918 : PGC 27282, UGC 5112, MCG 5-23-19, CGCG 152-32

Närliggande objekt: NGC 2916, NGC 2917, NGC 2919, NGC 2920

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.