eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2935

NGC 2935
Objekt NGC 2935 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2935 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.70'x2.8'
veľkosť: V=11.3m; B=12.1m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h36m44.6s; Dec= -21°7'40"
RedShift (z): 0.007575
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2935: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2935 : PGC 27351, ESO 565-23, MCG -3-25-11, UGCA 169, IRAS 09344-2054

Blízke objekty: NGC 2933, NGC 2934, NGC 2936, NGC 2937

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.