eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2988

NGC 2988
objekt NGC 2988 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2988 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: Sbc -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.6m; B=15.4m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t46m47.8s; Dec= 22°0'44"
Rødforskyvning (z): 0.025380
Avstand fra solen til NGC 2988: basert på redshiftverdien (z) - 107.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2988 : PGC 28078, CGCG 122-78, KCPG 214A

Naboobjekter: NGC 2986, NGC 2987, NGC 2989, NGC 2990

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.