eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2988

NGC 2988
Objekt NGC 2988 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2988 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.2'
magnitud: V=14.6m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h46m47.8s; Dec= 22°0'44"
rödförskjutning (z): 0.025380
Avståndet från solen till NGC 2988: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 107.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2988 : PGC 28078, CGCG 122-78, KCPG 214A

Närliggande objekt: NGC 2986, NGC 2987, NGC 2989, NGC 2990

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.