eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2989

NGC 2989
Objekt NGC 2989 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2989 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.9'
magnitud: V=13.0m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h45m25.2s; Dec= -18°22'28"
rödförskjutning (z): 0.013830
Avståndet från solen till NGC 2989: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 58.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2989 : PGC 27962, ESO 566-9, MCG -3-25-20, IRAS 09430-1808

Närliggande objekt: NGC 2987, NGC 2988, NGC 2990, NGC 2991

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.