eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2989

NGC 2989
Objekt NGC 2989 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2989 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.70'x0.9'
veľkosť: V=13.0m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h45m25.2s; Dec= -18°22'28"
RedShift (z): 0.013830
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2989: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2989 : PGC 27962, ESO 566-9, MCG -3-25-20, IRAS 09430-1808

Blízke objekty: NGC 2987, NGC 2988, NGC 2990, NGC 2991

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.