eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2992

NGC 2992
Objekt NGC 2992 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2992 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 3.70'x0.9'
magnitud: V=12.2m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h45m41.9s; Dec= -14°19'37"
rödförskjutning (z): 0.007710
Avståndet från solen till NGC 2992: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 32.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2992 : PGC 27982, MCG -2-25-14, Arp 245, IRAS 09432-1405

Närliggande objekt: NGC 2990, NGC 2991, NGC 2993, NGC 2994

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.